Meditsiinilisest vastutusest loobumine


PleasureSpot.eu ei paku meditsiinilist nõu ega pole selleks loodud. Kogu veebisaidil või selle kaudu saadaolev teave, sealhulgas tekst, pildid, graafika ja teave, on informatiivse iseloomuga.

Veebisaidi sisu ja esitatud teabe eesmärk ei ole asendada professionaalset meditsiinilist nõustamist, diagnoosimist ega ravi. Otsige alati professionaalset meditsiinilist nõu ja ärge kunagi tuginege veebisaidil PleasureSpot.eu olevale teabele.

Meie ja meie litsentsiandjad ning tarnijad ei vastuta veebisaidi kaudu pakutavate nõuannete, ravikuuride, diagnooside ega muu teabe, teenuste või toodete eest.

Soovitame teil sellel veebisaidil või selle kaudu pakutava teabe asjus konsulteerida oma arstiga.

Soovitame teil sellel veebisaidil või selle kaudu artiklite lugemisel või videote vaatamisel saadud teabe professionaalse tervishoiuteenuse pakkuja juures hoolikalt läbi vaadata.


Tegemist ei ole professionaalse nõustamisega

Sellel veebisaidil sisalduv või selle kaudu kättesaadavaks tehtud teave (sealhulgas videotes, foorumipostitustes, kommentaarides, erakõnedes, e-kirjades, tekstifailides või vestlustes sisalduv teave) ei ole mõeldud asendamaks väljaõppega spetsialistide teenuseid mis tahes meditsiinilistes küsimustes.

Eelkõige peaksite regulaarselt nõu pidama kõigis füüsilise või vaimse tervisega seotud küsimustes, eelkõige sümptomite asjus, mis võivad vajada diagnoosimist või arstiabi.

Meie, meie litsentsiandjad ja tarnijad ei tee avaldusi ega paku garantiid saidil või saidi kaudu pakutavat teavet järginud isikute ravi, tegevuste, ravimite või preparaatide kasutamise kohta.

Meie, meie partnerid ega ükski nende sidusettevõte ei vastuta vigastustest, haigustest või surmast tekkida võivate otseste, kaudsete, eriliste või hoiatuseks määratud nõuete või kahjude hüvitamise eest.

Vastutate ainuisikuliselt oma otsuste ja tegevuste eest ning veebisaitide kasutamisega nõustute, et te ei pea meid mis tahes selliste otsuste või tegevuste tagajärgede eest vastutavaks.