Kasutustingimused


1. Tingimused

Kooli sisenemisel kinnitate, et olete vähemalt 18-aastane, nõustute kasutustingimusi ning kõiki kohalduvaid seadusi ja muid õigusakte järgima ning vastutate kõigi kohalduvate kohalike seaduste järgimise eest. Kui te ei nõustu mis tahes osaga nendest tingimustest, ei ole teil lubatud seda veebisaiti külastada ja kasutada. Koolis saadaval olevad materjalid on kaitstud kehtivate autoriõiguse ja kaubamärgiseadustega.


2. Kasutuslitsents

  1. Permission Luba antakse ühe või mitme kursuse näite vaatamiseks kooli veebisaidil ainult isiklikuks, mittekaubanduslikul eesmärgil ajutiseks vaatamiseks. Tegemist on litsentsi andmisega, mitte omandiõiguse üleandmisega, ja selle litsentsi alusel ei tohi te:
  2. materjale muuta või kopeerida;
  3. kasutada materjale mis tahes kaubanduslikel eesmärkidel või avalikel väljapanekutel (kaubanduslikul või mittekaubanduslikul eesmärgil);
  4. üritada kooli veebisaidil olevat tarkvara dekompileerida või pöördkonstrueerida;
  5. eemaldada materjalidelt autori- või omandiõigusega seotud märke;
  6. edastada oma isikliku konto kasutajanime ja parooli teistele isikutele ega dubleerida veebisaidi materjale koopiana mõnes teises serveris.
  7. See litsents lõpeb automaatselt, kui rikute mõnda neist piirangutest, ja ettevõte võib selle igal ajal tühistada. Pärast litsentsi kehtivuse lõppemist pole teil kursustele juurdepääsu.


3. Lahtiütlus

Naudingute kooli veebisaidil olevad materjalid on esitatud olemasolevas seisus ehk as is (nii nagu on) põhimõttel. Kool ei anna sõnaselgeid ega kaudseid garantiisid ning ütleb lahti kõigist muudest garantiidest, sh piiranguteta garantiidest, kaudsetest garantiidest või tingimustest turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse või intellektuaalomandi õiguste rikkumise või muu õiguste rikkumise puudumise kohta. Lisaks ei paku kool garantiisid ega esita seisukohti oma veebisaidil esitatud, lingitud või muul viisil veebisaidiga seotud materjalide täpsuse, usaldusväärsuse ja kasutamise tagajärgede kohta.


4. Piirangud

Kool ei vastuta kahjude eest (sealhulgas andmete või kasumi kaotuse või äritegevuse häiretega seotud kahjud), mis tulenevad kooli veebisaidil olevate materjalide kasutamisest või oskamatusest neid kasutada, isegi kui kooli või kooli volitatud isikut on sellise kahju tekkimise võimalusest suuliselt või kirjalikult teavitatud. Kuna mõnedes riikides on kaudsete garantiide ja vastutuse piiramine kaudsete või juhuslike kahjude eest keelatud, ei pruugi need piirangud teie suhtes kehtida.

 

5. Vead ja vigade parandamine

Kooli veebisaidil ilmuvad materjalid võivad sisaldada tehnilisi, trükivigu või fotograafilisi vigu. Kool ei taga, et veebisaidil toodud materjalid on täpsed, täielikud või ajakohased. Kool võib teha muudatusi oma veebisaidil sisalduvates materjalides mis tahes ajahetkel ja ilma eelneva teavituseta. Kool ei võta siduvat kohustust materjale uuendada.


6. Lingid

Kool ei ole üle vaadanud kõiki oma veebisaidil lingitud veebisaite ega vastuta selliste lingitud veebisaitide sisu eest. Linkide olemasolu veebisaidil ei tähenda, et kool kiidaks lingitud veebisaitide sisu heaks. Kasutajad kasutavad selliseid veebisaite omal vastutusel.

 

7. Kasutustingimuste muutmine

Kool võib neid veebisaidi kasutustingimusi igal ajal ilma eelneva teavituseta muuta. Veebisaidi kasutamisega annate siduva nõusoleku nende kasutustingimuste kehtivale versioonile.

 

8. Kohalduv õigus

Kooli veebisaidiga seotud mis tahes nõuded alluvad kooli omaniku asukohajärgse riigi seadustele olenemata kollisiooninormidele.